"Algemene Elektriciteitswerken Geens" zag in 1953 het daglicht. Deze eenmanszaak, opgericht door Jos Geens, werd in 1968 overgenomen door Willy Geens en in 1997 bij de komst van Ivan Geens omgezet naar de n.v. "Geens El.Co.". Tegenwoordig voert Geens El.Co.n.v. elektriciteitsprojecten uit in heel Vlaanderen.

Geens El.Co.n.v. is vooral actief in de volgende drie marktsegmenten:

  • Residentiële gebouwen (woningen en appartementen)
    37% van de activiteiten ligt in deze sector
  • Industriële en kantoorgebouwen
    46% van de activiteiten ligt in deze sector
  • Winkels en sportaccommodaties
    17% van de activiteiten ligt in deze sector

Geens El.Co.n.v. voert in deze segmenten niet alleen algemene elektriciteitswerken uit, maar zorgt ook voor totaaloplossingen op het vlak van verlichting, elektrische verwarming, domotica, parlefonie, camerabewaking, datacommunicatie en beveiligingen.

Voor andere meer specifieke vakgebieden kiest Geens El.Co.n.v. ervoor om samen te werken met gespecialiseerde bedrijven die een hoge graad van expertise hebben in hun vakgebied. De coördinatie zal in zulke gevallen altijd gebeuren door slechts één bedrijf, namelijk Geens El.Co.n.v. Dat betekent maar één aanspreekpunt, één verantwoordelijke, en een eenduidige en klare communicatie naar de klant.