UNDER CONSTRUCTION  • FEDELEC, de Nationale Federatie van elektrotechnische ondernemers'
  • Cebeo, de distributeur in elektrotechnisch materiaal
  • VEI, het Vlaams Elektro Innovatiecentrum